Jin-Shin-Do is de weg van mededogen en geest. 


Jin-Shin-Do is een hoogontwikkelende behandelingsmethode die gebruik maakt van zachte tot diepe vingerdruk op specifieke punten van het menselijk lichaam. Deze techniek heft psychische spanningen op en brengt alle gebieden van het lichaam in evenwicht. Deze behandeling helpt gevoelens van pijn, angst, depressie of woede te transformeren i.p.v. ze te onderdrukken. 

Deze behandelingsmethode of release wordt uitgevoerd op 45 verbindingspunten, in steeds wisselende combinaties, van de 8 verbindingsmeridianen. Door verbinding van twee punten met elkaar wordt het evenwicht, de balans, Yin-Yang hersteld. Tijdens een Jin Shin Do-sessie houdt de beoefenaar telkens twee acupunten vast, terwijl de cliënt/patiënt in loszittende kleding op de behandeltafel ligt. 

De filosofische basis voor de benadering ligt in het Taoïsme, waarvan Lao-tse de grondlegger is. De kern van de leer vormt het begrip 'Tao' (Do), d.i. 'de Weg' van de natuur, de totale ordening van het universum. Volgens Lao-tse kan alleen degene die naar harmonie streeft met de Tao, een gezond en gelukkig leven leiden. 

Daarom staat bij Jin Shin Do 'de Weg' van de behandelde voorop. Samen met de behandelaar probeert hij deze weer in harmonie te brengen met de Tao van de natuur. Er wordt dus gekeken naar de persoon in het hier en nu, met alle dingen die bij hem/haar horen.

Joomla Beheer Ger Floris.